Alfredo Ruiz
Genomics, Bioinformatics and Evolution Group
Departament de Genètica i Microbiologia
Facultat de Biociències, Edifici C
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona), SPAIN
Phone: (34) 93 581 27 29
Fax: (34) 93 581 23 87
Email: alfredo.ruiz@uab.cat